MJESEC BORBE PROTIV OVISNOSTI

U mjesecu borbe protiv ovisnosti, zajedno sa djelatnicama Gradskog društva Crvenog Križa Sisak, Mateja Maričnko i Sara Vladić, članovi IPA Sisačko moslavačke održali su tribinu u Osnovnoj školi Popovača, na temu borbe protiv ovisnosti o nikotinizmu, alkoholizmu i narkotika. Predavanju su nazočili učenici 6,7 i 8 razreda kojom prilikom su upoznati sa kazneno – pravnom odgovornošću zloupotrebe opojnih sredstava, te kako se tretira ova problematika sa zdravstvenog, psiho-socijalnog aspekta, kao u postupanja policijskih službenika. Tijekom prezentacije, podijeljene su brošure IPA Hrvatske Sekcije svim nazočnima učenicima i nastavnicima.