OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV OVISNOSTI O DROGAMA I ZABRANI PROMETOVANJA DROGAMA

Djelatnici Policijske postaje Petrinja, u suradnji s Regionalnim klubom IPA Sisačko-moslavačke, u Petrinji su proveli akciju povodom Međunarodnog dana borbe protiv ovisnosti o drogama i zabrani prometovanja drogama.

O samoj akciji Goran Pejnović, kontakt policajac Policijske postaje Petrinja, ujedno i član IPA-e, je navelo da sukladno tome, kao Policijska postaja Petrinja, organizirala info postav na kojem će senzibilizirati javnost i upoznati ih u tome koje su sve to aktivnosti koje policija provodi, čime se sve susreće, koji su sada novi tipovi droga do koje nažalost i djeca, ne samo tinejdžeri, mogu doći i kupiti. U zadnje vrijeme dosta je bio poznat „snus“ koji su djeca znala kupovati, kako je to u javnosti već i obznanjeno gdje zdravstveno stanje djece dovedeno do upitnosti i samim tim želja je da se potakne ne samo građane, nego i sve roditelje, na to da se aktiviraju. Članovi IPA Sisačko moslavačke su nazočnima građanima podijelili preventivne brošure u izdanju Sekcije, te upoznali sa radom i ciljevima IPA – e.